ACM&TCS Soullive

AC&MTCS Systemic Coaching Soullive

Advanced Coaching & Mentoring Trainings Complex System Soullive

 Life, Health, Relations, Business Systemic Coaching

Personal -  Couples – Families – Teams – Companies – Organizations

AC&MTCS Systemic Coaching Soullive

Zaawansowany Kompleksowy Coaching & Mentoring Treningowy System Soullive 

Coaching  Systemowy Życiowy, Zdrowia, Relacji, Biznesu,    

Indywidualny - Par - Rodzin - Zespołów - Firm – Organizacji

Zdrowie, szczęście bogactwo, rozwój i spełnienie  osobiste, w związkach i relacjach, karierze, biznesie, zespole, firmie, organizacji.

ACM&TCS SOULLIVE COACHING

To kompleksowy, ekologiczny, efektywny i skuteczny system terapeutyczno rozwojowy. Dzięki kompleksowemu podejściu i dzięki pracy na poziomie przyczyn prowadzi do trwałych, rzeczywistych zmian. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technik prowadzi do najwyższych poziomów rozwoju, do pełni potencjałów, do spełnionego życia.

Soullive Coaching jest kompleksowym systemem terapeutyczno - naprawczo - rozwojowym przeznaczonym dla wszystkich. Charakteryzuje go kompleksowość, efektywność, skuteczność, definitywność, ekologia, szybkość, pełnia i głębia.

Soullive prowadzi do pełni zdrowia zarówno fizycznego jak i mentalnego. Umożliwia odzyskanie pełni potencjału, odzyskanie czystej własnej tożsamości. Pomaga przygotować do tworzenia i funkcjonowania w zdrowych, wspierających relacjach i pomaga takie stworzyć. Optymalnie przygotowuje do kariery zawodowej. Prowadzi do sukcesów, zarówno ciebie jak i twoją firmę.

Zamiast  wstępu.

Co to jest ACM&TCS Soullive Advanced Coaching Mentoring & Trainings Complex System, Soullive Zaawansowany Kompleksowy Coaching Mentoring & Treningowy System?

Soullive to optymalne, spełnione życie życie w zgodzie z Duszą i pod jej przewodnictwem.

ACM&TCS Soullive nie jest terapią, leczeniem chociaż prowadzi do poziomów zdrowia nieosiągalnych dla innych metod i technik leczenia. Chociaż umożliwia odzyskanie zdrowia w przypadkach beznadziejnych dla innych systemów czy technik. Poza tym zapobiega i chroni przed możliwością pojawienia się chorób w przyszłości.

ACM&TCS Soullive nie jest systemem czy techniką rozwoju duchowego chociaż umożliwia osiągnięcie poziomów rozwoju duchowego będących poza zasięgiem innych metod i technik służących rozwojowi duchowemu.

ACM&TCS Soullive nie jest techniką czy systemem zwiększania potencjału człowieka, jego umysłu chociaż na to pozwala w bardzo dużym stopniu.

ACM&TCS Soullive nie jest formą doradztwa chociaż prowadzi do odkrycia optymalnych, najlepszych odpowiedzi, rozwiązań.

ACM&TCS Soullive nie jest formą konsultingu, doradztwa biznesowego ale prowadzi do zwiększenia zysków, do rozwoju firmy, do znacznej poprawy jej funkcjonowania i efektywności.

ACM&TCS Soullive nie jest żadnym z tych systemów, żadną z tych metod, żadną z tych technik, jednocześnie, w pewnym sensie, jest eliksirem ich wszystkich. Łączy w sobie pewne aspekty wszystkich tych metod i systemów.

ACM&TCS Soullive jest Zaawansowany ponieważ umożliwia dotarcie do najwyższych poziomów rozwoju świadomości i duchowego. W obecnym sztucznie podzielonym świecie, dla jednej strony ACM&TCS Soullive może być odbierany jako system magiczny, duchowy a dla opozycyjnej jako akademickie odmiany terapii, psychoterapii. W rzeczywistości nie jest ani jednym ani drugim, tylko uniwersalnym systemem zawierającym jedno i drugie.

ACM&TCS Soullive jest Zaawansowany i Kompleksowy bo funkcjonuje i pracuje z całością systemu.  W zdecydowanej większości systemów, przypadków leczy się przypadek a nie człowieka, leczy się człowieka a nie jego rodzinę, system w jakim funkcjonuje, jego życie. Zwykle, nie dość że leczy się przypadek, to leczy się go aplikując sztuczne, nienaturalne i szkodliwe środki, leki czy techniki. Pomoc, leczenie prawie zawsze polega na podaniu jakiegoś niby cudownego środka w postaci jakiegoś cudownego leku lub w postaci cudownej rady, jedynie słusznego rozwiązania podanego przez psychologa, wróżkę  czy inny podobny autorytet. Takie postępowanie najczęściej przynosi więcej szkód niż pożytku. W najlepszym przypadku zagłusza skutki a czasami nawet wydaje się że je usuwa. W rzeczywistości pracuje co najwyżej na poziomie skutków, pozostawiając przyczynę. A dopóki będzie istniała przyczyna pojawi się skutek. Prędzej czy później skutek się pojawi. I niestety zwykle jeszcze bardziej bolesny.

Tylko uzdrowienie życia człowieka prowadzi do uzdrowienia jego samego. Tylko uzdrowienie człowieka prowadzi do uzdrowienia jego życia. Nie ma jednego bez drugiego.

ACM&TCS Soullive jest Zaawansowany i Kompleksowy ponieważ uzdrawia człowieka uzdrawiając jego życie, ponieważ uzdrawia życie człowieka uzdrawiając jego samego.  Ponieważ pracuje na poziomie przyczyn pozwala je usunąć dzięki czemu uzdrowienie jest trwałe i rzeczywiste. Zycie w tym przypadku znaczy system w jakim funkcjonuje człowiek i relacje z tym systemem. 

ACM&TCS Soullive jest Zaawansowany i Kompleksowy ponieważ dochodzi do rzeczywistych źródeł  problemów i dolegliwości, usuwając przyczynę trwale likwiduje skutki.

ACM&TCS Soullive jest Zaawansowanym i Kompleksowym Systemem ponieważ składa się z trzech komplementarnych wobec siebie systemów tworzących całość. Soulman - prowadzący człowieka, klienta indywidualnego do zdrowia, szczęścia i bogactwa, rozwoju. Soullive - do rozpoznawania, transformacji i rozwoju struktur złożonych, takich jak rodzina, grupa, zespół, organizacja. Soulbusiness - do pracy nad kreatywnością, twórczością człowieka, do pracy nad jego biznesem. Do pracy z firmami i organizacjami, do rozpoznania ich dynamiki, struktur. Do ich transformacji i rozwoju. Do kreowania, tworzenia i rozwoju bogactwa.

ACM&TCS Soullive może ci dać pełnię zdrowia, pełnię szczęścia w relacjach i związkach, pełnię bogactwa w tworzeniu i biznesie. Może ci dać odpowiedzi na najważniejsze pytania, między innymi takie jak; kim jestem?, po co jestem?, co jest moim spełnieniem? Może cię przygotować i poprowadzić do spełnienia oraz odkryć co nim jest.

Ale ACM&TCS Soullive to Prawda, a prawda jest taka że to twoje życie, twoje decyzje i wybory, twoje konsekwencje i ty sam o wszystkim powinieneś decydować i wszystko zrobić. Prawda jest taka że najczęściej jedyna droga prowadząca do Źródła twojej tożsamości, twoich potencjałów, do Źródła zdrowia, szczęścia i bogactwa, jedyna droga prowadząca do Źródła twojego spełnienia jest drogą prawdy. Drogą prawdy na temat ciebie, twojego życia, relacji, prawdy na temat twojej rodziny i najbliższych, prawdy na temat życia, świata i ludzi. A ta prawda często bywa bolesna, kłopotliwa, przykra. Chociażby jak jest w przypadku podstawowej prawdy na temat ciebie i twojego życia.

Dopóki nic nie zmienisz w sobie, swoim zachowaniu, postępowaniu, w swoich relacjach, nic się nie zmieni w twoim życiu. Jeżeli chcesz jakiejkolwiek zmiany siebie, swojego zachowania, postępowania, zmiany relacji, związków, zmiany stanu zdrowia, statusu społecznego, materialnego, jeżeli chcesz jakiejkolwiek zmiany swojego życia musisz coś zmienić w sobie, swoim zachowaniu, postępowaniu, w swoich relacjach, w swojej pracy, musisz coś zmienić w sobie, swoich relacjach, swoim życiu.

Jeżeli chcesz jakiejkolwiek zmiany musisz dokonać odpowiednich zmian.

Jeżeli chcesz i decydujesz się na pozytywne, zdrowe, realne i trwałe zmiany siebie, swojego  życia i swoich relacji to ACM&TCS Soullive jest właśnie dla ciebie. Zapraszam.

Andrzej Lenard
Twórca, coach, trener.
Soullive Zaawansowany Kompleksowy Coaching System.
Consulting, Coaching, Treningi, Szkolenia.
Życiowe, zdrowia, relacji. kariery, biznesu.
Personalne, par, rodzin, firm, organizacji.

http://lenard.biz/
https://www.facebook.com/lenard.andrzej