Magia kreowania - spis treści

Magia kreowania to był tytuł roboczy a książka wyszła po tytułem To ja tworzę świat w którym żyję, psychologia kreowania rzeczywistości.

Uwaga autora. W trakcie wydawania tytuł uległ zmianie ale na inny niż ten pod którym książka wyszła. Niestety mój tytuł był uważany przez wydawnictwo za zbyt wyjątkowy. W konsekwencji ten tytuł jest kompromisem. A tytuł jaki miała mieć ta książka będzie miała jedna z następnych, dlatego go tu nie podaję.

Przedstawiamy tu Spis treści książki pozwalający się zorientować w jej zawartości oraz fragment wstępu. 

Spis treści

Wprowadzenie ....................................... 1                       

do „Magii Życia” i

Wstęp ................................................ 4

do „Magii Kreacji”, do kreowania szczęśliwego życia, poprzez poznanie czym jest

Część I Psychoprzestrzeń ............................ 6

a czym są

1.       Marzenia .............................................................................................. 6

które są głosem duszy, a wyraża je

2.       Wyobraźnia ..........................................................................................7

Mamy różne

3.       Światy .................................................................................................. 8

w których żyjemy, a jednym z ich przejawów jest

4.       Przestrzeń psychologiczna ............................................................. 10

jak też

5.       Trójpodział ........................................................................................ 12

czasu, umysłów i wielu innych elementów, czego przejawem jest też

6.       Czasoprzestrzeń ............................................................................... 13

w której żyjemy. To też jest

7.       Język nieświadomości ......................................................................14

którym są też  

8.       Symbole stosowane przez nas ........................................................15

jak i 

9.       Piramida umysłów ............................................................................ 17

która może pomóc odkryć jeszcze ważniejszy

Część II   Cel ....................................... 20  

A nawet

1.       Cele .................................................................................................... 20

które pozwalają na optymalne 

2. Podejmowanie decyzji ........................................................................ 21

związane też z ważnym cyklem życia

3. SBS ....................................................................................................... 23

Którego przejawem jest proste i potężne pytanie

4. Czego chcesz ...................................................................................... 24

pozwalające wydostać się 

5. Z malin na trasę ................................................................................... 26

Ale trzeba też poznać

6. Konsekwencje ..................................................................................... 28

jak i 

7. Korzyści ............................................................................................... 28

A wszystko to jest

8. Praca z celem ...................................................................................... 29

pozwalająca optymalnie wykorzystać wszelkie możliwości i

Część III  Czas ..................................... 31

Warto pamiętać, że 

1.       Teraz miejscem mocy ...................................................................... 31

Ale tą moc wykorzystać trzeba poznać

2.       Przeszłość i jej skutki ...................................................................... 33

 jak i

3.  Wzorce ................................................................................................ 36

aby przerobić wszelkie

4.       Nie przerobione sprawy ................................................................... 37

i rozpoznać jak

5.       Relacje ............................................................................................... 38

wpływają na nas i nasze życie, oraz rozpoznać

6.       Zasoby i braki ................................................................................... 38

W czym może pomóc przejście przez różne  

Część IV  Poziomy ................................. 40

 jak i

1.       Poziomy potrzeb ............................................................................... 41

 A zawsze w centrum naszych zainteresowań jest

2.       Człowiek ............................................................................................ 42

 i jego fantastyczny symbol, czyli

3.       Klepsydra .......................................................................................... 42

jak też  kolejny wspaniały i użyteczny symbol, czyli

4.       Poziomy umysłów ............................................................................ 44

 a nawet

5.       Poziomy wartości ............................................................................. 48

 oraz 

6.       Piramidy ............................................................................................ 48

 Równie intrygujące i zwierające równie wiele informacji co

7.       Piramidy ............................................................................................ 48

  w  Gizie. Pierwowzorem tych naszych były 

8.       Czakry ................................................................................................ 60

Wszystko to są

Część V  Podstawy ................................. 66

naszej „Magii kreacji” i są to narzędzia do kreowania wymarzonego życia. Które zaczyna się 

1. Tu i teraz .............................................................................................. 66

2. Dokąd zmierzasz ................................................................................. 69

a odpowiedź na to pytanie zna

3. Nieświadomość ................................................................................... 72

która prowadzi cię przez różne

4. Światy .................................................................................................. 74

chociaż zawsze jest to

5. Podróż w czasie .................................................................................. 75

którą wspaniale wykorzystuje też nasz

6. System ................................................................................................. 84

dzięki któremu może służyć ci

7. Ścieżka czasu ...................................................................................... 86

i jej wersja, czyli

8. Ścieżka darów ..................................................................................... 91

dla ciebie. Chociaż mogą pojawić się różne

i częsty ich powód, którym są 

1.       Etykiety .............................................................................................. 93

dlatego warto zrobić sobie

2. Test ....................................................................................................... 95

i poznać

3. Zasady ogólne ..................................................................................... 96

a nawet poznać czym jest

4. Prowokacja ........................................................................................ 100

Bo

5. Prowokacja ........................................................................................ 102

to wspaniałe narzędzie, pozwalające na 

6. Przykład ............................................................................................. 102

zapomnieć czym jest

7. Bariera ............................................................................................... 104

i poznać odpowiedź na pytanie

8. Dokąd iść ........................................................................................... 106

i nie wpaść przy tym w

9. Przepaść ............................................................................................ 106

oraz  zachować równowagę, kiedy konieczna jest

10. Zmiana kierunku ............................................................................. 107

a nawet uwolnić się, kiedy

11. Coś mnie trzyma ............................................................................. 108

Może się zdarzyć, że powiesz

12. Nie chcę ........................................................................................... 109

aby na życie tak bardzo wpływały

13. Relacje ............................................................................................. 112

ale niestety tak jest. I bardzo wspomagają lub przeszkadzają podobnie jak inne

14. Przeszkody naturalne ..................................................................... 113

Bo w życiu spotykają nas różne 

Przypadki .............................. 115

W pokonaniu których może pomóc

Pozwalająca przejść wyżej

2. Poprzez poziomy .............................................................................. 120

i poznać też co to jest

3. Metapozycja ...................................................................................... 123

Chociaż czasami  możesz  twierdzić, że 

4. To nie to czego chciałem ................................................................. 125

Ale dalsza praca pozwoli ci stwierdzić, że

5. Masz cel, co teraz ............................................................................. 127

jest ważne. Po czym możesz zapytać 

6. Co dalej, co mnie czeka ................................................................... 129

Ale dla nas odpowiedź na to pytanie to nie 

7. Problem ............................................................................................. 130

A nawet możemy rozpoznać 

8. Jak to robisz ...................................................................................... 133

że tak jest. Mogą ci w tym też pomóc różni 

9. Mentorzy ............................................................................................ 134

A z ich pomocą możesz nawet poznać różne 

Część VIII  Wariacje ............................... 140

Których źródłem prawie zawsze jest twoja

1. Nieświadomość ................................................................................. 140

i mieszkający w niej, wspaniali, różni twoi

2. Doradcy ............................................................................................. 142

dzięki którym możesz zrobić sobie  

3. Testy .................................................................................................. 144

może ci też pomóc twój   

4. Mentor ................................................................................................ 144

zdjąć balast,

5. Ciężar ................................................................................................. 146

aby lekka była twoja

6. Droga życia ........................................................................................ 147

i jej różne  

7. Sekwencje ......................................................................................... 148

pokonywane przez ciebie na różne

8. Sposoby ............................................................................................. 149

Abyś zbyt szybko nie poznał co to jest

9. Łoże śmierci ...................................................................................... 150

Tym bardziej, że  

10. Eksploracja, ścieżka darów ........................................................... 150

pozwala żyć wspaniale też jako

11. Para .................................................................................................. 151

A nawet wiedzieć jak wpływa na ciebie  

12. Środowisko ..................................................................................... 154

w jakim żyjesz. Które może wywoływać różne 

Część IX  Choroby ............................... 156

Które też możemy wykorzystać do poprawy życia. Podobnie jak

Część X  Emocje ................................ 163

które też są bardzo ważnym elementem życia. Bo

1. Emocje ............................................................................................... 163

to energia. Ważna też jest

2. Motywacja .......................................................................................... 169

Bo naszym celem jest  

Część XI   Magia Kreowania ....................... 171

zdrowego, bogatego i szczęśliwego życia. Której podstawą są 

1. Zasady ............................................................................................... 171

pozwalające zrozumieć czym i jakie jest 

2. Życie, człowiek .................................................................................. 171

Dzięki czemu  zdobywamy cenne

3. Zasoby ............................................................................................... 172

pozwalające podjąć najlepsze 

4. Wybory, decyzje ................................................................................ 173

i optymalnie wykorzystać czynnik, jakim jest

5. Energia ............................................................................................... 175

i w pełni wykorzystać całą swoją 

6. Moc ..................................................................................................... 177

w całym cyklu

7. SBB .................................................................................................... 180

Tym samym wykonać najlepsze

8. Działanie ............................................................................................ 185

abyś mógł przejść na wyższy poziom cyklu życia, na  

9. SDD .................................................................................................... 187

i  

10. Zawsze warto pamiętać .................................................................. 188

czym jest i jaki jest twój

11. Program sukcesu ............................................................................ 189

I bez względu na to czy jest i czym jest 

12. Magia ................................................................................................ 195

Wykorzystać ją w pełni. Dzięki czemu 

13. Spirala darów .................................................................................. 199

obsypie cię darami  jeszcze większymi niż to może dać

14. Modlitwa Huny ................................................................................ 200

Bo takie cuda dla ciebie może czynić tylko nasza 

15. Magia kreacji ................................................................................... 202

A jak jeszcze wykorzystasz dodatkowo 

16. Symbol ............................................................................................. 205

to staniesz się prawdziwym magiem. A prawdziwa magia w twoich rękach, czyli

17. Magia kreowania ............................................................................. 206

będzie źródłem czarów. Będzie źródłem twojego zdrowia, szczęścia i bogactwa.

A nawet  może stać się źródłem twojego spełnienia.

Słowo końcowe ..................................................................................... 208

Aby słowo stało cię dziełem.

Czego Tobie i sobie życzę. I zapraszam do lektury. I do kreowania takiego życia.