Magia komunikacji - spis treści

Magia komunikacji

Magia komunikacji

Na początku, w trakcie i na końcu jest ... słowo. Wszystko zaczyna się i kończy na komunikacji. Ona ma decydujący wpływ na nas i nasze życie. Jednocześnie jest bardzo zaniedbaną dziedziną co bardzo źle wpływa na funkcjonowanie i życie. Ale można to zmienić.

Przedstawiam tu Spis treści książki pozwalający się zorientować w jej zawartości oraz fragment wstępu.

Spis treści

Wstęp.........................................................................................1                       

Kluczem do siódmego nieba jest Magia życia, a 

CZĘŚĆ I.  NASZE ŻYCIE  .................................................19

to

Interakcja  ................................................................................19

między nami a środowiskiem, poczynając

Od dziecka  ...............................................................................24

funkcjonującego

W rodzinie  ...............................................................................29

i balansującego między miłością a lękiem, wolnością a zniewoleniem.

Czego przejawem, przyczyną i skutkiem jest 

CZĘŚĆII.  KOMUNIKACJA  ...........................................39

Bo zawsze na początku i na końcu jest i o wszystkim decyduje

Komunikacja  ..........................................................................39

a jej źródłem i obiektem jest

Człowiek  ..................................................................................42

którego

Kompleksy  ..............................................................................43

osobowość i sposób funkcjonowania wywołują

Skutek  ......................................................................................44

Dlatego warto poznać przynajmniej niektóre uniwersalne

CZĘŚĆIII.  ZASADY  .........................................................53

bo pozwalają zrozumieć życie i  

CZĘŚĆ IV.  PODEJMOWANIE DECYZJI ...................59

 konsekwencję i przejaw życia. I uświadomić sobie

Kierunek  .................................................................................60

a także

Składowe i meandry decyzji  ...............................................64

bo

Twoje życie jest efektem twoich decyzji !  ........................66

 Dlatego warto zagłębić się w decyzje. Chociażby po to aby nie znaleźć się  

CZĘŚĆV.  W MALINACH  ...............................................73

Aby się z nich wydostać poprzez odkrywanie rzeczywistego komunikatu,

 właściwego celu. I udać się

W stronę sensu  .......................................................................73

Z malin na trasę  .....................................................................79

poprzez dookreślenie treści komunikatu. I podążać prosto

Do celu  ......................................................................................86

poprzez wyznaczenie właściwego i odpowiednio sformułowanego celu. Bo

Dobry cel  .................................................................................95

jest kluczem do sukcesu. Dlatego warto jeszcze bardziej zgłębić temat poprzez 

CZĘŚĆ VI  OBIERANIE CEBULI  ..................................99

Czyli dochodzenie do celów jako warunek spełnienia. Aby następnie

 przejść do czegoś co wpływa na nas i nasze życie, a czym jest 

CZĘŚĆ

która to 

Krytyka  ..................................................................................109

ma swoje powody, skutki i powoduje poważne konsekwencje. A obecna 

Reakcja na krytykę  .............................................................113

najczęściej nie jest właściwa. Ale na szczęście możemy zastosować

Wzorzec reakcji na krytykę  ..............................................116

a wtedy stanie się

Krytyka , krytyk przyjacielem  .........................................129

nawet jak na naszej drodze stanie

Zawodowy krytykant  .........................................................131

Cenne jest też wiedzieć

Jak krytykować  ....................................................................133

aby osiągając cel i nie tracić przyjaciół. Podobnie kiedy występuje

Samokrytyka  ........................................................................137

na której też można tracić lub zyskiwać. Identycznie dzieje się

 kiedy nas spotyka 

CZĘŚĆKOMPLEMENT  ......................................141

na który najpopularniejszą reakcją jest skromność.

Ale wtedy osobę, która nam podarowała

Komplement  .........................................................................141

najczęściej spotyka policzek za jej gest. Ale może też wystąpić

Właściwa reakcja na komplement  ..................................143

i wpływać na poprawę relacji. A nawet pozwolić rozpoznać czy to jest

Komplement czy pochlebstwo  ..........................................144

 i odpowiednio potraktować jedno i drugie. Równie często w życiu występują

CZĘŚĆ IX.  KONFLIKTY  ...............................................147

i mają ogromny wpływ na nasze życie, dlatego dobrze jest głębiej poznać

Konflikt  ..................................................................................147

i

Konflikt tożsamości  .............................................................152

Jak też różne

Wersje konfliktu  ..................................................................154

oraz

Przebieg konfliktu  ...............................................................155

aby znaleźć  

Rozwiązanie konfliktu  ........................................................159

aby zyskiwać energię i przyjaciół. Tym bardziej że wystarczy zastosować

Schemat reakcji na konflikt  ..............................................161

i korzystnie zmieniać swoje życie. Chociaż aby stało się to możliwe

 należy głębiej poznać

CZĘŚĆ X.  ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 I OBIEKCJI  ......................................................................171

jak też ugruntować stabilne

Wartości  .................................................................................171

co pozwoli na

Rozwiązywanie różnych konfliktów  ...............................172

których przejawem są 

Obiekcje  .................................................................................179

które pozostawione są zaproszeniem dla porażki a przepracowane źródłem sukcesu.

Tak możesz przejść

Od ofiary do maga  ..............................................................190

i wyczarować sobie zdrowe, szczęśliwe i bogate życie. Wykorzystując chociażby

Wyzwalacz  ............................................................................193

A jako mag wiesz

Jak sprowokować i wygrać na konflikcie  ......................195

Wewnętrzne obiekcje  .........................................................202

Po to aby przebyć drogę 

CZĘŚĆXI.   OD PRZEGRANEJ DO WYGRANEJ  .205

Bo do wyboru mamy 

wa światy  ............................................................................205

w tym jeden, którego jedynym przejawem jest

Walka  .....................................................................................208

i drugi , i jego przejaw jakim jest

Autonomia  .............................................................................212

która jest celem i sposobem na

Sukces  .....................................................................................214

dlatego

Bądź Magiem  .......................................................................217 

abyś doświadczył, poznał co to

Magia życia  ...........................................................................218

i abyś podążał w stronę spełnienia, w stronę misterium miłości.

Na początku było słowo i na końcu jest słowo, czyli

Słowo końcowe  ...............................................................220

Chociaż każdy koniec jest jednocześnie początkiem. W tym przypadku,

mam nadzieję,  naszej dłuższej znajomości, a nawet współpracy.