Trening ACMCS Soullive

Trening Zaawansowanego Kompleksowego Coaching, Mentoring & Training Systemu SOULLIVE

Jeżeli jesteś gotowy i chcesz, możesz zacząć przygodę życia. Zapraszam!

Jak wyglądają i jak odbywają się treningi.

Tak jak Soullive coaching jest żywy i nieprzewidywalny takie też są treningi. Pewne jest tylko jedno, że będziesz w tym żywo uczestniczył, że przyswoisz i nauczysz się fantastycznych, nowych umiejętności. Pewne jest tylko, że czeka cię wszystko; wspaniałe przyjaźnie, zabawa, płacz i łzy, wiedza i rozwój. Będziesz uczestniczył w żywym, prawdziwym wykładzie, zobaczysz żywy pokaz. Będziesz jego obserwatorem, uczestnikiem i bohaterem. Po czym sam przećwiczysz nowe umiejętności w parach lub grupach. Po zakończeniu ćwiczeń wspólnie je omówimy i przejdziemy do kolejnego tematu lub rozwinięcia zagadnienia. Oprócz tego możesz się spodziewać ogromnej dawki wiedzy wprost ze Źródła. Wielu różnych dodatkowych zajęć i ćwiczeń wpływających na twój rozwój, transformację, poprawiających twoją percepcję i utrwalających wiedzę. A po zajęciach i między nimi spodziewaj się fantastycznych spotkań, dyskusji, zabawy i relaksu w gronie przyjaciół. Możesz się spodziewać wielkiej transformacji ciebie i twojego życia już w trakcie zajęć i jeszcze długi czas po nich. A w ogóle to nie da się tego opisać, po prostu trzeba przeżyć.

Przebieg treningów

Pierwsze trzy poziomy oprócz zdobywania konkretnej wiedzy i umiejętności coachingu zawierają też wiedzę i umiejętności ogólne związane z człowiekiem, życiem, pracą jako coach, pracą z ludźmi, doborem klientów, uzgadnianiem kontraktu. I inne podobne wiadomości i umiejętności przydatne w pracy i kontaktach z ludźmi.

Ta wiedza i umiejętności uzupełniające są rozłożone w czasie po to aby można było udostępnić jak najwcześniej jak najwięcej narzędzi pozwalających zacząć pracę z klientami. Z tego samego powodu wiele narzędzi jest przedstawianych i podawanych stopniowo i rozwijanych na kolejnych zjazdach. Tak że na następnych zjazdach są rozwijane o kolejne zagadnienia lub przedstawiane wyższe poziomy zaawansowania, trudności czy złożoności. Cały program treningowy jest tak ułożony aby już poziom Coach Soullive, czyli ukończenie trzech pierwszych zjazdów pozwolił na efektywną, skuteczną i satysfakcjonującą pracę z klientami nawet dla osób bez wcześniejszego przygotowania. Pracę całkowicie ekologiczną i bezpieczną. A poszczególne narzędzia, techniki i zjazdy też stanowiły odrębne całości, możliwe do niezależnego wykorzystania.

Zagadnienia pomocnicze

Zagadnienia pomocnicze to tematy przedstawiane w różnym czasie i zakresie w trakcie treningu w zależności od potrzeb. To między innymi. Informacje ogólne o coachingu. Psychologia człowieka, życia. Profesjonalne umiejętności, zasady, cechy. Dobór klientów. Przebieg sesji. Dane klientów i sesji. Formy coachingu, bezpośredni, internet, telefon. Promocja i marketing. Zapłata za sesję. Prawdopodobne wyzwania coachingu. Przeniesienia. Gry terapeuta-klient. W co grają klienci. Rozwiązywanie gier pomagacza, winnego, wybawcy. Sztuka obserwacji. Sztuka unikania złapania się na haczyk klienta.

Standardy i wskazówki profesjonalisty. Zawarcie kontraktu. Budowanie zaufania. Prezentowanie coachingu. Efektywny wywiad i sztuka słuchania. Prowadzenie konwersacji. Kreowanie świadomości. Projektowanie planu działania. Wytyczanie celów i planowanie. Przewodnictwo rozwoju. Oraz inne. W tym to co na bieżąco się pojawi a jest istotne i przydatne.

Cz. I Complex Advanced Training System for Coach Soullive

I. Coach Soullive (3 kursy, po 5 dni)

Soullive Coach 1; Mistrzostwo komunikacji

To między innymi. Człowiek, rodzina, życie. Relacje, interakcja. Komunikacja, przestrzeń, zaufanie, raport. Sygnały, symbole. Krytyka, komplement, obiekcje, konflikt. Czego chcesz?...

Na tej części treningu oparta jest książka "Magia komunikacji" pierwsza część cyklu "Magia życia". Tak że więcej informacji o tym treningu możesz się dowiedzieć z opisu tej książki (jako PDF) lub z samej ksiązki, którą możesz kupić

Soullive Coach 2; Magia jasnowidzenia i Sztuka kreowania

Człowiek, Umysły, Nieświadome komunikaty werbalne i pozawerbalne, Symbolika i symbole, NAO, Praca z obiekcjami, Prowokacja, Obiekcje-Konflikty, Rozwiązywanie obiekcji/konfliktów, Coaching celów, Praca z celami (obieranie cebuli), Kreowanie (Ścieżka kreowania), Nauka rozpoznawania poza-werbalnych komunikatów i obiekcji i reagowania na nie. Nauka diagnozy celów i planowania obopółkulowego. Nauka rozpoznawania i reagowania poza-werbalnych komunikatów i obiekcji (mowy ciała) reagowania na nie i rozwiązywania poprzez zwykłą rozmowę. Nauka hipnotyzowania obieraniem cebuli i rozpoznawania oraz wykorzystywania spontanicznego transu. Nauka efektywnej prowokacji.

Zgłębianie dowiedzionych sposobów prowadzenia ludzi do używania obu umysłów, świadomego i nieświadomego, pełni zasobów do robienia efektywnych planów działania. Praca z celami i coaching pary. Jak zadać zadanie domowe między sesjami?...

Na tej części treningu oparta jest książka "To ja tworzę świat w jakim żyję" druga część cyklu "Magia życia". Tak że więcej informacji o tym treningu możesz się dowiedzieć z opisu tej książki (jako PDF) lub z samej ksiązki, którą możesz kupić

Soullive Coach 3; Magia relacji i światów

Konstelacje, mapa rodziny, Matrix, Diagnoza relacji, klaryfikacja relacji, Sukces, zdrowie i relacje jako całość i wzajemne zależności. Relacje, hierarchia, wpływy, zależności, rozwój, zdrowie. Rozpoznanie, diagnoza relacji i rozwiązania. Eksploracja mapy rodziny (Matrix). Jak rozpoznać i wyklaryfikować chaos w relacjach i przeniesienia. Rozpoznanie i rozwiązywanie nieświadomych zaplątań i uwikłań w relacjach. Rozpoznanie i rozwiązywanie wpływów poczucia winy dotyczącego rodziców, partnerów, byłych partnerów i dzieci (oraz ich substytutów). Jak klaryfikować relacje między menedżerem a podwładnym. Jak pozostać w pełni zasobów w chaosie...

Oraz Wstęp i wprowadzenie do II poziomu w ramach zapowiedzi prowadzenia do Stanu Duszy

II. Advanced Coach Soullive (3 kursy, po 5 dni)

Advanced Coach Soullive 3 kursy

1. Soullive Advanced Coach; Integracja

Komunikacja, Umysły, Symbolika, Metafora, Trans, Integracja Osobowości, Zaawansowana Praca z celami (obieranie cebuli), Konfliktem, konfliktami złożonymi, Obiekcjami, rozwiązywanie konfliktów, Prowokacja, Integracja, Konflikt tożsamości, interaktywne metafory, wspólne śnienie, interaktywna Ścieżka Duszy, Magia Kreowania...

2. Soullive Advanced Coach; Autonomia

Metafora, trans, rozmowa z umysłami świadomym i nieświadomym, Zaawansowana Praca z konstelacjami, mapy światów, Relacje, Praca z problemami zdrowotnymi, w relacjach itp. W co grają ludzie, Poziomy relacji, rozwoju, role, struktury złożone, rodziny, Matrix...

3. Soullive Advanced Coach; Wolność, Wszystkie drogi prowadzą do Duszy

Stan Duszy, drogi do duszy, integracja, misja. Utrzymanie i stabilizacja stanu duszy. Przeszkody (relacje) i bloki na drodze do duszy, trauma, chore wzorce, poczucie winy. Odzyskanie wypartej tożsamości.

Wstęp do zaawansowanej pracy z Utratą tożsamości, Konfliktem tożsamości, Identyfikacjami i Utożsamieniami, Myślokształtami

Program Certyfikatów i Licencji AAPS Soullive. Advanced Coach Soullive może przystąpić do programu Certyfikatów i Licencji

III. Master Coach Soullive (2 kursy)

Uwaga. Przystąpienie do kursu i otrzymanie Dyplomu Soullive Master Coach wymaga zdobycia praktyki i doświadczenia umiejętności wszystkich dotychczasowych poziomów. Superwizji i rozmowy oraz zatwierdzenia przez Mentor Soullive ACM&TCS lub Mentor Special Soullive ACCS czy kogoś reprezentującego wyższy poziom kwalifikacji.

Advanced Coach Soullive 2 kursy.

1. Soullive Master Coach; Integracja, Autonomia, Wolność

Stan duszy, Odzyskanie utraconej tożsamości, Identyfikacje ze zmarłym, z bohaterem, ofiarą, rozwiązywanie konfliktu tożsamości. Praca z wzorcami, rozwiązywanie zależnych relacji na 7 poziomach relacji, praca w metaforze przy trudnych przypadkach lub kiedy klient boi się uświadomienia prawdy, metafora tożsamości.

2. Soullive Master Coach ; Integracja

Stan duszy, Praca z Myślokształtami, głębokie, kluczowe przekonania, rozplątywanie uwikłań, Rozwiązywanie Utożsamień, Uwalnianie od traumy, praca z wzorcami, transformowanie ograniczających emocji na zasoby, odzyskanie ukrytych lub zagubionych zasobów, transformacja toksycznej traumy na zdrowe zasoby, praca z relacjami, uwikłaniami, parami, winą itd. Rozpoznawanie toksycznych wzorców i ich wpływu, uwalnianie od tego wpływu. Odkrywanie i praca z wzorcami, kodowanie umiejętności i strategii. Praca ze strukturami złożonymi.

Program Certyfikatów i Licencji AAPS Soullive. Master Coach może przystąpić do programu Certyfikatów i Licencji AAPS Soullive. Na tym poziomie Licencja AAPS Soullive daje uprawnienia wydawania dyplomów dla klientów, Soullive Soulman, Soullive Soul. Oraz prowadzenia Superwizji dla Coach i Advanced Soullive oraz opiniowania.

Cz. II Complex Advanced Training System for Mentor Coach Soullive and Speciality Mentor Coach Soullive

Uwaga. Przystąpienie do kursu i otrzymanie Dyplomu Mentor Soullive ACMCS lub Mentor Special Soullive ACMCS wymaga zdobycia praktyki i doświadczenia umiejętności wszystkich dotychczasowych poziomów. Superwizji i rozmowy oraz zatwierdzenia przez Trainer Mentor Soullive ACMTCS lub Mentor Mentors Soullive.

IV. Mentor Soullive Advanced Coaching Complex System (3 kursy)

IV. Mentor Soullive Advanced Coaching Complex System (3 kursy) - Integracja całości systemu, Człowiek Dusza, Człowiek Oświecony, Coaching Społeczeństw, Obywatel Świata, Liderzy, Przywódcy. Inspiracja, przewidywanie, odkrywanie i kreowanie nowej rzeczywistości.

1. Mentor Advanced Coaching, Mentoring System; Soulman

Zaawansowana, kompleksowa praca z człowiekiem, Indywidualny Coaching na wszystkich poziomach rozwoju, Misja, Obywatel Świata, Twórca, Kreator, Lider, Przywódca

2. Mentor Advanced Coaching, Mentoring System; Soullive

Zaawansowana, kompleksowa praca ze strukturami złożonymi, takimi jak rodzina, zespół, Coaching Pary, Zespołu, Rodziny, Społeczność, Społeczeństwo, Naród, Państwo, Narody, Kraje, Świat

3. Mentor Advanced Coaching, Mentoring System; Soulbusiness

Zaawansowana, kompleksowa praca z twórczością, kreatywnością i potencjałami człowieka i jego umysłów, zaawansowana, kompleksowa praca z firmami, organizacjami, biznesem, Coaching Biznesu, Menedżerów, Organizacji. Liderów, właścicieli międzynarodowych koncernów.

Program Certyfikatów i Licencji AAPS Soullive. Mentor ACMCS Soullive może przystąpić do programu Certyfikatów i Licencji AAPS Soullive. Na tym poziomie Licencja AAPS Soullive daje uprawnienia wydawania wszystkich dyplomów dla klientów Oraz prowadzenia Superwizji dla Master Coach Soullive i niższych poziomów oraz opiniowania.

IVa. Mentor Speciality Soullive Advanced Coaching Complex System (1 kurs każdej dziedziny, w zależności od potrzeb i zainteresowań)

IVa. Mentor Special Soullive ACMCS. Każda specjalność to jeden kurs. W zależności od potrzeb i zainteresowania treningi te mają indywidualny charakter i przebieg. Ich program jest wcześniej ustalany z uczestnikami.

Andrzej Lenard
Twórca, coach, trener.
Soullive Zaawansowany Kompleksowy Coaching System.
Consulting, Coaching, Treningi, Szkolenia.
Życiowe, zdrowia, relacji. kariery, biznesu.
Personalne, par, rodzin, firm, organizacji.

http://lenard.biz/
https://www.facebook.com/lenard.andrzej