Struktury i systemy.

 Spirala życia.   

Życie jakie znamy ma formę spiralną i biegnie po spirali rozwoju. Dotyczy to wszystkich form życia od komórki, poprzez życie człowieka aż po społeczności, organizacje, narody czy gatunki a nawet galaktyki.

 Podobnie przebiega istnienie i rozwój wszelkich organizacji. Po okresie rozwoju następuje postępująca degeneracja. W wielu przypadkach systemy przechodzą diametralną przemianę w swoją opozycję i stają się swoim przeciwieństwem. Organizacje służące człowiekowi zaczynają wykorzystywać ludzi dla własnych korzyści. Policjanci tworzą mafie, partie, służby specjalne działają przeciw społeczeństwu dla własnych korzyści, banki i giełdy zamiast służyć okradają itd. Aż cykl spirali życia wróci do punktu wyjścia i nastąpi rozpad czy inny koniec takiej organizacji. I na fundamentach starej struktury  powstanie nowa.

Struktury Złożone

Zycie warunkuje i implikuje zagrażające otoczenie oraz niedoskonałość jednostki, która dąży do bezpieczeństwa w coraz bardziej niebezpiecznym i zagrażającym środowisku. Zycie to ciągle dążenie do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Przez to permanentne dążenie do doskonałości, czyli rozwój. Życie rozwija sie metodą prób i błędów, poprzez ciągle eliminowanie nieudanych, słabych  egzemplarzy i korygowanie błędnych kierunków. Tym samym problemy, błędy, choroby są po prostu elementem i sposobem szukania optymalnych rozwiązań a przez to rozwoju.

Zycie przebiega paradoksalnie. Rozwijając sie jednocześnie się degeneruje. I odwrotnie, degenerując się rozwija. Zycie ma formę spiralną. Tworzy przypadkowe nowe formy. Przyrost błędów, nieudanych jednostek powoduje degenerację struktury. To wymusza eliminowanie tych jednostek dla przetrwania i rozwoju struktury.  Zycie rozwija sie metodą prób i błędów.

Śmierć służy życiu

W ten sposób śmierć służy życiu i rozwojowi. A dokładniej śmierć jednostki lub mniejszej konstrukcji służy życiu większej struktury. Śmierć niższego poziomu służy życiu wyższego poziomu. Śmierć komórki służy życiu organu. Proces degeneracji, zdrowienia i rozwoju struktury przebiega permanentnie, wielopoziomowo. 

Wzór doskonałości struktury złożonej

Dla człowieka jedyne, a przynajmniej najlepsze dostępne wzorce doskonałości dostarcza natura. Najlepsze odkrycia są wzorowane na naturze. Ale natura rozwija sie metodą prób i błędów. Czyli jej doskonałość jest wynikiem czasu trwania procesu rozwoju.

Człowiek jest najbardziej zaawansowaną i rozwiniętą znaną strukturą złożoną. Struktura ta stale ulega degeneracji mimo środków zapobiegawczych w postaci całkowitej wymiany komórek i płynów co 7 lat. Do tego stopnia się degeneruje że nieunikniona jest śmierć.

Przy okazji. Ludzie, nieświadomi ludzie dążą do nieśmiertelności. Pomijając inne aspekty i konsekwencje takiej mrzonki proponuję się zastanowić nad takim aspektem. Życie to zmiana, bez zmian nie ma życia. Jeżeli tak to nieśmiertelność, czyli niezmienny trwały stan byłby życiem czy śmiercią sam w sobie. A skoro rzekło się A to teraz jeszcze poważniej.

Śmierć człowieka służy istnieniu na wyższym poziomie.

Struktury są takie jak składowe

 Struktury są podobne do elementów je tworzących. Mają podobną budowę, formę, zachowania, zależności i funkcjonowanie. Podobnie wszystkie struktury tworzone przez człowieka takie jak stowarzyszenia partie, organizacje a nawet narody.

Podstawowe dążenia człowieka

Dwa podstawowe  dążenia społeczne człowieka to bezpieczeństwo i władza. Oczywiście są to elementy podporządkowane i służące jednemu podstawowemu dążeniu na wyższym poziomie, czyli życiu i rozwojowi całego gatunku. 

Władza czyli dążenie do zajęcia jak najwyższej pozycji w hierarchii daje prawo wyboru lepszej partnerki i zwiększa bezpieczeństwo własne i potomstwa. Prawdziwy przywódca z natury jest człowiekiem silnym dzięki czemu, jeżeli już, to do władzy dąży z powołania, odpowiedzialności za grupę lub naturalnej potrzeby spełnienia. Ludzie słabi dążą do władzy dla zapewnienia sobie przetrwania, bezpieczeństwa oraz odreagowania kompleksów i lęków. Przy czym siła i słabość w tym przypadku dotyczy stanu ducha i umysłu a nie siły fizycznej. Siła to wysoka samoocena, charyzma, silna wiara, posiadane umiejętności, wiedza i doświadczenie itd.

Dążenia te są zaspokajane w różny sposób. A czynnikami decydującymi w jaki jest posiadana siła lub  jej brak. Przy czym słabość wymusza rezygnację z aspiracji lub wykorzystywanie i rozwój innych sposobów realizacji celów i dążeń.

Siła powodem przegranej a słabość podstawą zwycięstwa.  

Niestety silne, niezależne osobniki najczęściej przegrywają rywalizację ze słabymi miernotami. Po pierwsze dlatego, że te niezależne osoby nie wstępują do organizacji. A w pojedynkę, co najwyżej mając wsparcie małych grup, rywalizują z miernymi przeciwnikami ale mającymi za sobą potężne organizacje i zasoby. Przez co  miernoty są na wygranej pozycji a silne przegrywają.

Zwykle też wewnątrz systemu wygrywają słabsze osobniki. Ponieważ w takich strukturach występuje podwójnie negatywna selekcja. Niemal wszyscy zwierzchnicy sabotują rozwój i awans zdolnych osób, ponieważ stanowią dla nich samych zagrożenie. I w tym przypadku oprócz sprawdzonego systemu „mierny ale wierny” funkcjonuje system „mierny czyli  niegroźny”. Drugim  elementem podwójnie negatywnej selekcji jest wzajemna rywalizacji potencjalnych kandydatów do awansu. Której podstawowym elementem jest wzajemne podkopywanie sobie dołków i szkodzenie. W każdej rywalizacji im słabszy osobnik tym bardziej musi kompensować swoje braki podstępnymi, oszukańczymi metodami. A praktycznie zawsze osoba działająca zgodnie z zasadami jest na straconej pozycji i przegrywa z osobą bardziej podstępną, perfidną, mającą mniej skrupułów i bardziej bezwzględną.  W ten sposób w systemach i strukturach ludzkich funkcjonuje i decyduje o tych organizacjach wielopoziomowa selekcja negatywna.

Siła często jest przyczyną przegranej a słabość prowadzi do wygranej.

Najsłabsze, najbardziej upośledzone, tchórzliwe mierne osobniki dla bezpieczeństwa i poczucia siły łączą się w grupy wstępując do organizacji, najlepiej dających poczucie siły i władzy. Szczególnie takich jak partie, wojsko, służby specjalne i inne mundurowe oraz paramilitarne, wstępują też do zakonów i kościołów i innych organizacji i struktur. Te systemy pełnią rolę rodzica zapewniającego bezpieczeństwo, byt materialny, prowadzą za rączkę przez życie włącznie z decydowaniem o wartościach zasadach i prywatnym życiu. I oferują takim nieudacznikom i miernotom coś bezcennego, poczucie siły i władzy. A nawet dają rzeczywistą władzę na różnych poziomach.

W tych organizacjach i systemach działa podwójnie negatywna selekcja. Przez co ludźmi, społeczeństwami, narodami rządzą grupy najbardziej miernych, upośledzonych, tchórzliwych osobników jednocześnie najbardziej kłamliwych, podstępnych, mściwych i bezwzględnych postaci.

Skutkiem jest tyle ludobójstwa, morderstw, grabieży i okradania, kłamstw, manipulacji na świcie.

Agresja, działanie podstępne w ukryciu, oszukiwanie i okłamywanie zawsze jest skutkiem słabości i ułomności.  

Selekcja negatywna systemów.

We wszystkich dotychczasowych systemach występuje podwójnie negatywna selekcja. To powoduje kolosalne straty potencjałów ludzi i organizacji, w ogromnym stopniu ogranicza i tłumi rozwój ludzi i organizacji i działa destrukcyjnie na cały system.  

Dotychczasowe hierarchiczne systemy to podwójnie negatywne i destrukcyjne funkcjonowanie. Negatywna selekcja osób oraz negatywna selekcja informacji. Tak jak zwierzchnik boi się konkurencji zdolniejszego podwładnego o większej wiedzy tak samo boi się wszelkich pomysłów, idei i rozwiązań. Zarówno własnych jak i innych osób. Bez względu na to czy są korzystne czy nie dla organizacji. Kiepskie pomysły i idee pokażą niekompetencję. Ale dobre to też kłopot bo nigdy ni wiadomo jak zareaguje zwierzchnik. Jeżeli to ktoś inny jest autorem może usłyszeć, że to on powinien już dawno to wymyśleć bo mu za to płacą. Itd. A jeżeli to własny pomysł to autor może stać się zagrożeniem dla pozycji zwierzchnika. Przez co też może sobie zaszkodzić Zawsze, jak to tylko możliwe, to dla każdego urzędnika państwowego, firmy czy korporacji  najlepsza jest odmowa i zignorowanie. I zawsze, jak tylko będzie mógł, to tak zrobi. W każdym systemie, każdej organizacji każdy urzędnik zrobi wszystko żeby nic nie zrobić, żeby nie podjąć żadnej decyzji. Chociażby dlatego, że dotychczasowe systemy nie oczekują samodzielnych myślących urzędników. Wręcz przeciwnie mierny wierny oddany poddany jest przez dotychczasowe systemy oczekiwany.  

Andrzej Lenard
Twórca, coach, trener.
Soullive Zaawansowany Kompleksowy Coaching System.
Consulting, Coaching, Treningi, Szkolenia.
Życiowe, zdrowia, relacji. kariery, biznesu.
Personalne, par, rodzin, firm, organizacji.

http://lenard.biz/
https://www.facebook.com/lenard.andrzej