Walka o energię

 Gry energetyczne

Na świecie nieprzerwanie trwa walka, rywalizacja o energię. Ludzie od urodzenia zawsze i wszędzie przebywają w środowisku gdzie nieprzerwanie trwa wzajemny zabór energii. Są przekonani, że jest to jedyny sposób uzyskania energii. A przez to całe życie poświęcają na rozwijanie taktyk zdobywania energii czyimś kosztem i ochraniania swojej przed kradzieżą.

Kto ma władzę nad drugim, przewagę, zyskuje jego energię. Każdy rodzaj dominacji jest związany z kradzieżą energii. Poczynając od relacji rodzice - dzieci, poprzez każdą relację autorytet - uczeń, urzędnik-petent, do relacji system - poddany, władza-człowiek. System to wszelkie organizacje związane z jakąkolwiek odmianą władzy.

Takie postępowanie, tzn. kradzież energii prowadzi do uzależnienia od czyjejś energii, z wszystkimi tego konsekwencjami. Nie dość, że taki człowiek okrada drugiego, to dodatkowo krzywdzi siebie. Bo wpada w uzależnienie od innych, zatraca własną umiejętność i możliwość pobierania energii w naturalny sposób z kosmosu, z eteru.

Co ciekawe, w takiej sytuacji wszyscy są poszkodowani. Reakcją człowieka, który został okradziony jest szukanie innej słabszej ofiary, która pozwoli wyrównać poziom energii. W ten sposób powstaje odmiana, wersja "fali" znanej z wojska. 

Ale są ludzie, którzy nie dość, że nie kradną energii to jeszcze sami z własnej woli dają ją innym. I co się dzieje? Ci ludzie nie dość, że nie mają tej energii coraz mniej, to wręcz przeciwnie, mają jej coraz więcej.

Rezygnacja z narzucania swojej woli innym, z czerpania z nich energii jest drogą do otwarcia się na inną energię, na energię, która w sposób naturalny do nas należy i której jest pod dostatkiem.

Każdy kto doświadczył miłości, doświadczył też tej energii. Nieograniczonej energii o nieograniczonych potencjałach. Każdy, kto jej doświadczył wie, że kiedy był pod jej wpływem żył w świecie nieograniczonych możliwości i szczęścia. 

Jak euforia miłości przeradza się w konflikty. 

Kiedy przychodzi miłość partnerzy obdarzają się energią, mają jej duży nadmiar. Ponieważ otwiera się dostęp do energii wszechświata. 

Gdy człowiek zaczyna oczekiwać uczucia tylko od innego człowieka, odcina się od tej energii wszechświata. Wtedy opiera się na źródle energii jakim jest partner a i to wkrótce przestaje wystarczać. Wówczas obie strony przestają się nawzajem obdarzać energią i powracają do swoich starych gier kontroli i zaboru energii. Chcą podporządkować sobie partnera i tym samym zdobyć jego energię. Teraz związek przeradza się w walkę o władzę, o energię.

Podatność na ten rodzaj uzależnienia ma podłoże psychologiczne. Problem zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Wskutek trwającej w rodzinie, w środowisku  walki o energię, władzę nie udaje się dziecku zachować własnego dostępu do tego źródła. Podstawowym skutkiem wychowania jest odcięcie dostępu do niego. Dziecko ma dostęp i czerpie z niego, stąd ma taki potencjał i otwartość na świat na innych. Niestety rodzicom, dorosłym to przeszkadza, albo tego nie rozumieją i na siłę sprowadzają dziecko z tej drogi. Zamykają dostęp do tego źródła i wciągają w gry wzajemnego zaboru energii.  Z czasem dziecko zapomina o tym źródle i uznaje gry energetyczne za jedyną możliwość pozyskania energii. Oczywiście najczęściej stosuje gry jakie poznał w domu rodzinnym. I później wybierając partnera szuka takiego, który zna i stosuje te same gry. Nie muszą ustalać zasad gry, ponieważ oboje stosują zasady wyniesione z domu rodzinnego. 

Człowiek mający dostęp do źródła tej energii jest pełen i tak się czuje. To uczucie pełni najczęściej ludzie doświadczają dwukrotnie w trakcie życia. Będąc dzieckiem i ponownie, kiedy się zakochają. W czasie wielkiej miłości, oboje partnerzy jej doświadczają i są pełni. Niestety, najczęściej ich miłość przygasa i po jakimś czasie tracą dostęp do tego źródła. Aby uzupełnić brakującą energię powracają do starych gier. Tym razem między sobą. Wzajemnie traktując partnera jako dostawcę brakującej a pożądanej energii.

Kiedy są razem, mają złudzenie, że np. on dysponuje całością energii. Uzależnia się od niej i nie szuka tej energii w kosmosie. Ale poza energią do satysfakcji potrzebne jest ego. Każdy z partnerów chce sam zarządzać całością tej energii i tu zaczynają się konflikty. Walka o prymat w związku .

Twój rozwój może się zatrzymać jeśli za bardzo uzależnisz się od innej osoby.

  Rozwiązanie

Najlepszym sposobem jest powrót do źródła. Odzyskanie własnej tożsamości i dopiero wtedy tworzenie związku z osobą też będącą pełną i wolną. Pozwoli to stworzyć wyższą formę związku. Wtedy więź uczuciowa z drugą osobą stworzy relację, w której wzajemnie będą się obdarzać dodatkową energią, wzajemnie będą wpływać na siebie rozwojowo.

Kiedy straciłeś już łączność z wszechświatem i uzależniłeś się od zastępczej energii pobieranej od innych. Teraz droga powrotu wiedzie przez kogoś lub coś.

Aby sobie z tym poradzić trzeba podwyższyć swój poziom energii i skoncentrować się na tym co naprawdę kochasz. Może to być drugi człowiek, zajęcie, hobby. Nie jest ważne co, ważne jak. Ważne abyś to kochał, szczerą, prawdziwą miłością. Musisz doświadczyć prawdziwego uczucia miłości. Kiedy już jej doświadczysz, idź za jej głosem. Mówi się, że serce jest miejscem miłości. Więc skoro już jej doświadczysz, idź za głosem serca. Ono zaprowadzi cię do prawdziwego źródła. Idź w górę rzeki. 

Możesz wykorzystać przewodnika. Może nim być serce, może nim być drugi człowiek. Wspomagając kogoś energią uzyskasz od danego człowieka prawdę, informację jaką ma dla ciebie.

Człowiek jest wyjątkowym zjawiskiem w świecie energii, ponieważ potrafi ją przekazywać, kierować nią w sposób świadomy.

Trzeba zachwycać się urodą przedmiotu tak długo aż uzyskamy wystarczającą ilość energii, by wzbudzić w sobie uczucie miłości. A wtedy będziemy w stanie oddawać pobraną energię.

Kiedy podziwiamy kogoś, jego wygląd i sposób bycia, im bardziej go kochamy tym więcej zyskujemy energii i możemy ją oddawać innym. Im bardziej kochamy tym więcej uzyskujemy energii, im więcej mamy energii tym bardziej możemy kochać.

  Miłość drzwiami do raju 

Ta energia, ten stan jest w zasięgu każdego człowieka. I kiedy każdy to zrozumie i wejdzie w to źródło wszyscy będziemy żyli w raju, raju na ziemi. 

Gdy ludzie to zrozumieją i zaczną pozyskiwać tą energię zamiast zaboru energii innym zaczną się nią dzielić. Zamiast żyć w fałszu odkryją prawdę życia, istnienia i miłości. I dopiero wtedy sami będą prawdziwie wolni i będą żyli wśród takich ludzi. Prawda czyni wolnym.

Każda gra w energię wymaga partnera. Jeżeli ktoś próbuje z tobą grać, przejąć twoją energię a ty nie podejmiesz gry, nic nie osiągnie. Ale musisz się liczyć z tym, że tak łatwo się nie podda, że będzie próbował innych sztuczek, ew. mocniej cię przyciśnie.

W ostateczności można się bronić poprzez ujawnienie mechanizmu napastnikowi. Ukryte manipulacje przestają działać kiedy się je wyciąga na światło dzienne. Należy nazwać po imieniu o co chodzi napastnikowi.

Cały świat jest energią, energią która odpowiada na nasze oczekiwania. Z tej samej energii składają się ludzie. Każdy może czerpać ze źródła bez ograniczeń. 
 

Jeżeli ktoś jest bezinteresowny, znaczy że szczerze kocha.

Tylko prawdziwa miłość jest bezinteresowna.

Tylko prawdziwie kochający może być bezinteresowny. 

Dlatego tek niewielu jest bezinteresownych.

Ktoś, kto kocha ma dostęp do nieograniczonego źródła energii. Dlatego nie  musi zabiegać o czyjąś energię. A nawet może się dzielić  z innymi swoją bez ograniczeń. 

Miłość jest spełnieniem.

Spełnieniem jest miłość.

 

Andrzej Lenard 2000-12-03

Andrzej Lenard
Twórca, coach, trener.
Soullive Zaawansowany Kompleksowy Coaching System.
Consulting, Coaching, Treningi, Szkolenia.
Życiowe, zdrowia, relacji. kariery, biznesu.
Personalne, par, rodzin, firm, organizacji.

http://lenard.biz/
https://www.facebook.com/lenard.andrzej