Soullive Coaching

Podstawowym obszarem mojej działalności jest

Soullive Coaching

Indywidualny - Par - Rodzin - Zespołów - Firm - Organizacji

ACM&TCS Soullive  - Advanced Coaching, Mentoring & Training Complex System Soullive.

Zaawansowany Kompleksowy Coaching Mentoring & Treningowy System SOULLIVE oferuje uniwersalne, efektywne, ekologiczne i skuteczne zasoby do kreowania zdrowego, szczęśliwego i bogatego życia człowieka, rodziny, zespołu, firmy i organizacji.

Coaching dla Ciebie

                        AC&MTCS Soullive pomoże ci odkryć wszelkie istotne przyczyny, powody, uwarunkowania i wpływy oraz ich konsekwencje. Dotyczące ciebie, twoich relacji i związków, twojej rodziny, działalności zawodowej oraz dotyczące twojej firmy lub organizacji. Umożliwi ci dokonanie obiektywnych ocen i podjęcie optymalnych wyborów i decyzji. Pomoże przeprowadzić rzeczywiste uzdrowienie, transformację i poprawę twojego zdrowia, potencjałów, twoich relacji i związków, twojej rodziny, twojej firmy. Pomoże też odkryć, zaplanować i wykreować optymalną przyszłość.

Dzięki AC&MCS Soullive mogę ci pomóc między innymi ;

Rozwiązać mentalne, emocjonalne lub fizyczne dolegliwości.

Uzdrowić ciebie, twoje relacje i twoje życie

Uwolnić cię od ograniczających wpływów traumatycznych doświadczeń z przeszłości

Rozwiązać problemy związane z relacjami, przygotować się do związków, relacji, rodzicielstwa, kariery, przewodnictwa.

Uwolnić od toksycznych wzorców, wpływów i ograniczeń

Uzdrowić twoją rodzinę

Rozwiązać kryzysy

Przygotować do przyszłych wyzwań

Odzyskać pełnię potencjałów

Odkryć i zaplanować optymalne życie

Odkryć życiowy cel będący spełnieniem życia

Odzyskać własną, czystą tożsamość

Uzdrowić i doprowadzić do optymalnego funkcjonowania twoją firmę

Odkryć, zaplanować, przygotować cię oraz poprowadzić do maksymalnych sukcesów

 

Soullive Coaching oferuje najlepsze narzędzia dla odzyskania, zachowania i rozwoju zdrowia, szczęścia i kariery.

Soullive Coaching oferuje najlepsze narzędzia dla optymalnego rozwoju i sukcesów twojej firmy.

Formy Soullive Coaching

Z Soullive coaching można skorzystać na wiele sposobów. Oczywiście najefektywniejszą formą jest coaching bezpośredni w formie tradycyjnej sesji lub udziału w grupowym zjeździe weekendowym, na wczasach czy treningach rozwojowych. Możliwe jest też skorzystanie z Distance Soullive Coaching czyli email lub Chat coaching.

Sesja tradycyjna.

Zwykle sesja trwa 1 lub 2 godz. Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz skorzystać z sesji Soullive Coaching skontaktuj się celem uzgodnienia szczegółów, w tym możliwego terminu. Ze względu na to że większość czasu przebywam za granicą powinieneś się liczyć z odległymi terminami. Tym bardziej twoja szybsza decyzja i uzgodnienie terminu zwiększa szansę na przyśpieszenie daty sesji. Najlepszy kontakt w sprawie sesji poprzez email Sesja.

Ogólnie rzecz biorąc sesja to praca z wszystkimi umysłami klienta bez wykorzystywania jakiejkolwiek formy hipnozy, którą uważam za nieekologiczną.

            Jedna z podstawowych różnic pomiędzy Soullive a innymi systemami polega na tym że Soullive nie jest ingerencyjne, nie narzuca nic z zewnątrz. Dla mnie cała informacja o kliencie, jego życiu i relacjach jest w nim. I nikt z zewnątrz nigdy nie będzie w stanie w pełni jej poznać. Dlatego też nic nie robię za klienta, nie dokonuję za niego żadnych wyborów, nie podejmujemy za niego żadnych decyzji. Nie oceniam, nie sugeruję, nie wskazuję i nie narzucam nic z zewnątrz. Tak prowadzę i inspiruję żeby klient sam w sobie znalazł odpowiedzi na wszelkie interesujące go pytania, znalazł rozwiązania swoich problemów odkrył najlepsze i najcenniejsze cele oraz sposoby ich zrealizowania.

Dzięki czemu Soullive Coaching nie jest zgadywanką lub loterią jak większość systemów. Dzięki czemu Soullive Coaching prowadzi do odkrycia prawdziwych powodów i skutków a przez to umożliwia rzeczywistą i trwałą transformację i zmianę. Dzięki czemu nie uzależnia klienta od decyzji i wyborów terapeuty czy doradcy jak to jest w przypadku większości systemów. Wręcz przeciwnie, Soullive prowadzi do rozwoju klienta i jego większej autonomii i wolności.

Andrzej Lenard
Twórca, coach, trener.
Soullive Zaawansowany Kompleksowy Coaching System.
Consulting, Coaching, Treningi, Szkolenia.
Życiowe, zdrowia, relacji. kariery, biznesu.
Personalne, par, rodzin, firm, organizacji.

http://lenard.biz/
https://www.facebook.com/lenard.andrzej