Struktura Soullive Coaching

StrukturaSoullive 

Soullive to kompleksowa, ekologiczna, efektywna praca na poziomie przyczyn, dzięki czemu prowadzi do trwałych zmian do pełni zdrowia, pełni potencjałów itd.

Soullive Coaching Complex System

Każda część systemu Soullive wykorzystuje pozostałe części jako komplementarne, a dodatkowo zawiera w sobie te części w jakiejś formie. Inaczej określając Soulman to praca z konkretnym człowiekiem, z jednym elementem, Soullive to praca ze strukturą złożoną a Soulbusiness to praca z aktywnością, działalnością, karierą, praca z biznesem, firmami, korporacjami.  

Soulman  Coaching

Soulmanto Człowiek Dusza, to uwolnienie od ograniczeń, przeszkód, traumy i chorób, to odzyskanie i powrót do autonomii, wolności i pełni. To powrót do własnej, zdrowej, pełnej i autonomicznej tożsamości i osobowości. Do zdrowych przekonań, wzorców, celów. Do pełni potencjału i klarowności co do jego wykorzystania w optymalny sposób. 

Głównym celem Soulman jest pełnia zdrowia mentalnego i fizycznego, odzyskanie autonomii, czystej własnej tożsamości, pełni potencjału oraz klarowności celów.  

Soulmanto; Rozpoznanie osobowości i tożsamości - konfliktu tożsamości, lęków i fobii, utraty tożsamości, utożsamień, szkodliwych wzorców i innych szkodliwych, toksycznych, ograniczających czynników. Transformacja osobowości - integracja, uwolnienie i odzyskanie czystej, własnej, zdrowej tożsamości. Utrwalanie jej. Oraz odkrycie, wytyczenie, zaplanowanie i przygotowanie do realizacji zdrowego, szczęśliwego, spełnionego życia we wszelkich jego przejawach. 

Zagubienie misji. Głównym czy najważniejszym celem pracy z celami, kreowania jest odkrycie misji, celu będącego spełnieniem życia. Błędny kierunek życia powoduje brak motywacji a nawet autosabotaż. Taka sytuacja dotyczy zdecydowanej większości populacji. Odkrycie własnej misji nadaje główny kierunek życia i daje maksymalną motywację do działania i podążania w tą stronę.

Konflikt tożsamości.Prawie żaden człowiek nie jest jednolitą, spójną istotą. Prawie nikt nie dysponuje pełnią swojego potencjału i prawie nikt nie wykorzystuje potencjału jaki ma do dyspozycji w optymalny sposób. Większość ludzi na poziomie nieświadomości posiada kilka subosobowości mających różne cele i cechy. Te subosobowości są skonfliktowane i wzajemnie się sabotują, z wszelkimi tego ujemnymi skutkami. Stratą potencjału, niezdecydowaniem i wieloma innymi konsekwencjami włącznie z chorobami. Przepracowanie konfliktu tożsamości prowadzi do odzyskania jednolitej, spójnej osobowości. A przez to pełni potencjału i zdrowia. 

Ograniczające i toksyczne przekonania. To błędne dane wyjściowe, prowadzące do błędnych decyzji i wyborów. Do niechcianych, szkodliwych poczynań. Praca z przekonaniami prowadzi do eliminowania lub transformacji ograniczających i szkodliwych przekonań. I zastąpienia ich zdrowymi, wartościowymi i wspierającymi przekonaniami, które są podstawą do budowy takiego życia. 

Chore wzorce.  Wzorowanie się jest podstawowym sposobem nauki i zdobywania umiejętności. Niestety najczęściej ludzie mają ograniczające, chore wzorce. Których konsekwencją są błędne, szkodliwe a nawet niebezpieczne programy życiowe. Praca z wzorcami polega na ujawnianiu obecnych wzorców, oraz ich konsekwencji. Na usuwaniu szkodliwych i ograniczających wzorców oraz odkrywaniu dobrych, pożądanych mentorów prowadzących do zdrowia i sukcesów.

Trauma. Jej konsekwencją są lęki, fobie i inne ograniczenia potencjału i możliwości. Uwolnienie od traumy najczęściej prowadzi do odzyskania zdrowia i pozyskania dodatkowych zasobów. 

Utożsamienia.To w jakimś sensie życie nie swoim życiem z wszelkimi tego konsekwencjami. Uwolnienie od utożsamień pozwala odzyskać własny potencjał, swoje cele i motywację.

Utrata tożsamości. Jej konsekwencją jest poważna utrata motywacji i sensu życia. Odzyskanie tożsamości  to odzyskanie sensu życia, jego celu oraz motywacji.

 

Soullive Coaching

Głównym celem Soullive jest doprowadzenie do zdrowej, harmonijnej i efektywnej struktury i takiego jej funkcjonowania. Struktury jaką jest rodzina, firma, organizacja, społeczność i społeczeństwo. W której zdrowi uczestnicy tworzą zdrowe relacje i taką strukturę, która ma jasne i zdrowe, wspólne i spójne cele, motywy i kierunki.  

Chorzy ludzie tworzą chore struktury, takie jak rodziny, firmy, organizacje, społeczności i społeczeństwa. Chore struktury tworzą chorych członków. To błędne koło dotyczy praktycznie prawie wszystkich obecnych struktur. Konsekwencją są problemy w funkcjonowaniu wewnątrz struktur jak i na zewnątrz. Konsekwencją są jawne i ukryte konflikty, straty energii i potencjałów, zakłócenia w relacjach i komunikacji. Brak spójności, harmonii i efektywności. W każdej relacji, w każdej strukturze złożonej zasada jest prosta, wszyscy albo nikt, wszyscy wygrywają albo wszyscy przegrywają. Bez względu na pozory.

Zdrowe struktury takie jak rodziny, firmy, organizacje, społeczności i społeczeństwa tworzą zdrowych członków. Ci z kolei tworzą zdrowe struktury. W których panuje jasność, klarowność, harmonia w relacjach, komunikacji i współdziałaniu. W których każdy jest świadomy swojej roli i ją wypełnia. Każdy jest świadomy uczestnictwa, współudziału i współtworzenia całej struktury.  

Rozpoznanie relacji- rozpoznanie aktualnych relacji człowieka. Ich uwarunkowań, mechanizmów, dynamiki, wpływów i konsekwencji a przez to sytuacji danej osoby i danej struktury. Sytuacji obecnej, przeszłej i przyszłej. Po to aby odkryć i rozpoznać wszelkie ograniczenia, przeszkody i szkodliwe wpływy.

Transformowanie relacji - rozwiązywanie chorych i ograniczających relacji, rozwiązywanie i uwalnianie od przeniesień, utożsamień, zależności i współzależności, transformacja tych relacji.

Budowa zdrowych relacji - utrwalanie zdrowych wzorców, zdrowych relacji i ich rozwój.

Bardzo upraszczając Soullive to dwa podstawowe aspekty którymi jest praca z relacjami między ludźmi i praca z całą strukturą w jakiej funkcjonują. Do tej pracy wykorzystujemy, między innymi, dwa podstawowe narzędzia. Klaryfikację, czyli pracę związaną z relacjami międzyludzkimi i Konstelacje, czyli system do pracy z całą strukturą.

Klaryfikacjato uwolnienie od wszelkich ograniczających, szkodliwych i niepożądanych form relacji między ludźmi i transformowanie ich na właściwe i pożądane. To droga od uzależnień, przeniesień i innych ograniczeń do stworzenia wolnych, wspierających i rozwojowych relacji.

Konstelacjeto narzędzie pozwalające rozpoznać dynamikę każdej struktury złożonej, transformować ją i zbudować zdrową, wspierającą i rozwojową strukturę taką jak rodzina, zespół, firma czy organizacja. To jedno z najbardziej zaawansowanych i efektywnych narzędzi naprawczo-rozwojowych wszelkich struktur złożonych.

SoulbusinessCoaching

 Aktualnie zdecydowana większość firm, organizacji, społeczności i społeczeństw ma chore szkodliwe i ograniczające struktury. Takich członków, szefów i przywódców. W konsekwencji te firmy, organizacje i inne funkcjonują w chory, ograniczający i szkodliwy sposób. Nie mają klarownych, zdrowych, wartościowych, przyjaznych i rozwojowych relacji ani celów. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Każdą rodzinę, firmę, organizację czy państwo tworzą ludzie. Mało kto zdaje sobie sprawę że firma, organizacja funkcjonuje tak samo jak rodzina. W firmie, organizacji i każdej innej społeczności zachodzą takie same mechanizmy i uwarunkowania jak w rodzinie.

Obecnie praktycznie niemal żadna korporacja czy większa firma nie ma zdrowej, efektywnej struktury. Współczesne firmy i ich struktury są tworzone przez ludzi robotów pozbawionych człowieczeństwa. I takie są też te firmy i takie osiągają efekty. A jeżeli już coś się robi w kierunku powrotu do człowieczeństwa, to jak wszystko inne, w sposób sztuczny, nienaturalny i nieefektywny.

Soulbusiness pozwala rozpoznać wszelkie chore, ograniczające i szkodliwe mechanizmy zachodzące w firmie czy organizacji. Transformować je na zasoby. I zbudować firmę czy organizację o zdrowej, wspierającej i rozwojowej strukturze. Oraz doprowadzić do optymalnego jej funkcjonowania i współpracy ze światem zewnętrznym.

Andrzej Lenard
Twórca, coach, trener.
Soullive Zaawansowany Kompleksowy Coaching System.
Consulting, Coaching, Treningi, Szkolenia.
Życiowe, zdrowia, relacji. kariery, biznesu.
Personalne, par, rodzin, firm, organizacji.

http://lenard.biz/
https://www.facebook.com/lenard.andrzej