System Soullive Coaching

Struktura Soullive

Soullive to praca na poziomie przyczyn i na poziomie całego systemu dzięki czemu prowadzi do pełni zdrowia, pełni potencjału itd. Poza tym praca we wszystkich dziedzinach życia. No i praca na wszystkich poziomach świadomości i rozwoju.

Soullive Coaching Complex System

Oprócz tego że każda część systemu Soullive wykorzystuje pozostałe części jako komplementarne, to w jakiejś formie zawiera w sobie te części, jakieś ich składowe. Inaczej określając Soulman to praca z człowiekiem, konkretnym, jednym elementem, Soullive to praca z rodziną, ze strukturą złożoną a Soulbusiness to praca z aktywnością, działalnością, funkcjonowaniem danej osoby, firmy czy organizacji.

Soulman Coaching

Soulman to Człowiek Dusza, to odzyskanie i powrót do autonomii, wolności i pełni. Do własnej, zdrowej, pełnej i autonomicznej tożsamości i osobowości. Do zdrowych przekonań, wzorców, celów. Do pełni potencjału i klarowności co do jego wykorzystania w optymalny sposób.

Głównym celem Soulman jest pełnia zdrowia mentalnego i fizycznego, odzyskanie autonomii, czystej własnej tożsamości, pełni potencjału oraz klarowności celów.

Soulman to; Rozpoznanie osobowości i tożsamości - konfliktu tożsamości, lęków i fobii, utraty tożsamości, utożsamień, szkodliwych wzorców i innych szkodliwych, toksycznych, ograniczających czynników. Transformacja osobowości - integracja, uwolnienie i odzyskanie czystej, własnej, zdrowej tożsamości. Utrwalanie tej tożsamości i osobowości - zdrowej czystej, autonomicznej i pełnej. Oraz odkrycie, wytyczenie, zaplanowanie i przygotowanie do realizacji zdrowego, szczęśliwego, spełnionego życia we wszelkich jego przejawach.

Zagubienie misji. Głównym czy najważniejszym celem pracy z celami, kreowania jest odkrycie misji, celu życiowego będącego spełnieniem życia. Błędny kierunek życia powoduje brak motywacji a nawet autosabotaż. Taka sytuacja dotyczy zdecydowanej większości populacji. Odkrycie własnej misji nadaje główny kierunek życia i daje maksymalną motywację do działania i podążania w tą stronę.

Konflikt tożsamości. Prawie żaden człowiek nie jest jednolitą, spójną istotą. Prawie nikt nie dysponuje pełnią swojego potencjału i prawie nikt nie wykorzystuje potencjału jaki ma do dyspozycji w optymalny sposób. Większość ludzi na poziomie nieświadomości posiada kilka subosobowości mających różne cele i cechy. Te subosobowości są skonfliktowane i wzajemnie się sabotują, z wszelkimi tego ujemnymi skutkami. Stratą potencjału, niezdecydowaniem i wieloma innymi konsekwencjami, włącznie z chorobami. Przepracowanie konfliktu tożsamości prowadzi do odzyskania jednolitej, spójnej osobowości. A przez to pełni potencjału i zdrowia.

Ograniczające i toksyczne przekonania. To błędne dane wyjściowe, prowadzące do błędnych decyzji i wyborów. Do niechcianych, szkodliwych poczynań. Praca z przekonaniami prowadzi do eliminowania lub transformacji ograniczających i szkodliwych przekonań. I zastąpienia ich zdrowymi, wartościowymi i wspierającymi przekonaniami, które są podstawą do budowy takiego życia.

Chore wzorce. Wzorowanie się jest podstawowym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności. Niestety najczęściej ludzie mają ograniczające, chore wzorce. Których konsekwencją są błędne, szkodliwe a nawet niebezpieczne programy życiowe. Praca z wzorcami polega na ujawnianiu obecnych wzorców, oraz ich konsekwencji. Na usuwaniu szkodliwych i ograniczających wzorców oraz odkrywaniu dobrych, pożądanych mentorów prowadzących do zdrowia i sukcesów.

Trauma. Jej konsekwencją są lęki, fobie i inne ograniczenia potencjału i możliwości. Uwolnienie od traumy najczęściej prowadzi do odzyskania zdrowia i pozyskania dodatkowych zasobów.

Utożsamienia. To w jakimś sensie życie nie swoim życiem z wszelkimi tego konsekwencjami. Uwolnienie od utożsamień pozwala odzyskać własny potencjał, swoje cele i motywację.

Utrata tożsamości. Jej konsekwencją jest poważna utrata motywacji i sensu życia. Odzyskanie tożsamości to odzyskanie sensu życia, jego celu oraz motywacji.

Soullive Coaching

Głównym celem Soullive jest doprowadzenie do zdrowej, harmonijnej i efektywnej struktury i takiego jej funkcjonowania. Struktury jaką jest rodzina, firma, organizacja, społeczność i społeczeństwo. W której zdrowi uczestnicy tworzą zdrowe relacje i taką strukturę. Która ma jasne i zdrowe, wspólne i spójne cele, motywy i kierunki.

Chorzy ludzie tworzą chore struktury, takie jak rodziny, firmy, organizacje, społeczności i społeczeństwa. Chore struktury tworzą chorych członków. To błędne koło dotyczy praktycznie prawie wszystkich obecnych struktur. Konsekwencją są problemy w funkcjonowaniu wewnątrz struktur jak i na zewnątrz. Konsekwencją są jawne i ukryte konflikty, straty energii i potencjałów, zakłócenia w relacjach i komunikacji. Brak spójności, harmonii i efektywności. W każdej relacji, w każdej strukturze złożonej zasada jest prosta, wszyscy albo nikt. Bez względu na pozory.

Zdrowe struktury takie jak rodziny, firmy, organizacje, społeczności i społeczeństwa tworzą zdrowych członków. Ci z kolei tworzą zdrowe struktury. W których panuje jasność, klarowność, harmonia w relacjach, komunikacji i współdziałaniu. W których każdy jest świadomy swojej roli i ją wypełnia. Każdy jest świadomy uczestnictwa, współudziału i współtworzenia całej struktury.

Rozpoznanie relacji - rozpoznanie aktualnych relacji człowieka. Ich uwarunkowań, mechanizmów, dynamiki, wpływów i konsekwencji a przez to sytuacji danej osoby i danej struktury. Sytuacji obecnej, przeszłej i przyszłej. Po to aby odkryć i rozpoznać wszelkie ograniczenia, przeszkody i szkodliwe wpływy.

Transformowanie relacji - rozwiązywanie chorych i ograniczających relacji, rozwiązywanie i uwalnianie od przeniesień, utożsamień, zależności i współzależności, transformacja tych relacji.

Budowa zdrowych relacji - utrwalanie zdrowych wzorców, zdrowych relacji i ich rozwój.

Bardzo upraszczając Soullive to dwa podstawowe aspekty którymi jest praca z relacjami między ludźmi i praca z całą strukturą w jakiej funkcjonują. Do tej pracy wykorzystujemy, między innymi, dwa podstawowe narzędzia. Klaryfikację, czyli pracę związaną z relacjami międzyludzkimi i Konstelacje, czyli system do pracy z całą strukturą.

Klaryfikacja to uwolnienie od wszelkich ograniczających, szkodliwych i niepożądanych form relacji między ludźmi i transformowanie ich na właściwe i pożądane. To droga od uzależnień, przeniesień i innych ograniczeń do stworzenia wolnych, wspierających i rozwojowych relacji.

Konstelacje to narzędzie pozwalające rozpoznać dynamikę każdej struktury złożonej, transformować ją i zbudować zdrową, wspierającą i rozwojową strukturę taką jak rodzina, zespół, firma czy organizacja. To jedno z najbardziej zaawansowanych i efektywnych narzędzi naprawczo-rozwojowych wszelkich struktur złożonych.

Soulbusiness Coaching

Aktualnie praktycznie wszystkie firmy, organizacje, społeczności i społeczeństwa mają chore szkodliwe i ograniczające struktury. Takich członków, szefów i przywódców. W konsekwencji te firmy, organizacje itd. funkcjonują w chory, ograniczający i szkodliwy sposób. Nie mają klarownych, zdrowych, wartościowych, przyjaznych i rozwojowych relacji ani celów. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Każdą rodzinę, firmę, organizację czy państwo tworzą ludzie. Mało kto zdaje sobie sprawę że firma, organizacja funkcjonuje tak samo jak rodzina. W firmie, organizacji i każdej innej społeczności zachodzą takie same mechanizmy i uwarunkowania jak w rodzinie.

Obecnie praktycznie żadna firma nie ma zdrowej, efektywnej struktury. Współczesne firmy, ich struktury są tworzone przez ludzi robotów pozbawionych człowieczeństwa. I takie są też te firmy i takie osiągają efekty. A jeżeli już coś się robi w kierunku powrotu do człowieczeństwa, to jak wszystko inne, w sposób sztuczny, nienaturalny i nieefektywny.

Soulbusiness pozwala rozpoznać wszelkie chore, ograniczające i szkodliwe mechanizmy zachodzące w firmie czy organizacji. Transformować je na zasoby. I zbudować firmę czy organizację o zdrowej, wspierającej i rozwojowej strukturze. Oraz doprowadzić do optymalnego jej funkcjonowania i współpracy ze światem zewnętrznym.

Andrzej Lenard
Twórca, coach, trener.
Soullive Zaawansowany Kompleksowy Coaching System.
Consulting, Coaching, Treningi, Szkolenia.
Życiowe, zdrowia, relacji. kariery, biznesu.
Personalne, par, rodzin, firm, organizacji.

http://lenard.biz/
https://www.facebook.com/lenard.andrzej